Reklamasjon

Før feil meldes til Hompen, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan sannsynliggjøre at produktet ikke fungerer slik Hompen har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Hompen slik at tiltak kan iverksettes for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Hompen melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom varer er feil bestilt av kunden, påløper et returgebyr på 20%. Omkostningene ved frakt tur/retur betales da av kunde. Reklamasjon tilkommer kunden hvis varene er feilekspedert eller har en mangel. All retur må avtales på forhånd. Vi dekker kun rimeligste frakt. Ved feil dekker vi KUN varen. Vi dekker IKKE arbeidskostnader.

Varer som er forsøkt prøvemontert/testet tas ikke i retur. Unntak: Karosserideler som må prøvemonteres før lakkering og montering.

Garanti:

3 mnd garanti mot havari: gjelder motor – gear – drivverk. Ny vare, eller refunderes. Utgifter ved inn/ut montering dekkes ikke.

Alle andre varer har 10 dagers returrett ifølge kjøpsloven.

Fraktomkostninger dekkes ikke ved reklamasjon.

Returrett:

Ved retur skal fakturakopi og utfylt returseddel medfølge.

Ved reklamasjon kan du enten

  1. Sende inn skjemaet du fikk da du bestilte (skjemaet kan lastes ned på nytt ved å trykke på linken under)

eller

2. Bruke skjemaet under: