Rutine for Personvern og sikkerhet

Et av våre viktigste løfter til deg som kunde er at du kan stole på oss. Du som kunde kan stole på at vi ivaretar ditt personvern og er åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For å kunne levere tjenester til våre kunder er det en forutsetning å innhente og behandle enkelte personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og personnummer. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som kjøpshistorikk. På Datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse om personopplysninger.

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon, markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Vi ivaretar kundenes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

Personopplysninger som behandles

Når kunder kjøper tjenester/varer av oss registrerer vi informasjon. For bedriftskunder hender det at flere kontaktpersoner registreres i tillegg.

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de tjenestene/varene du ønsker.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon slik som navn, adresse og telefon
  • Personnummer og kontonummer ved vraking av bil i vrakmeldingsregisteret.
  • Kjøpshistorikk
  • Eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi kan behandle

Formålet med behandlingen 

Vi behandler først og fremst dine personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon, fakturering og leveranse av de tjenestene/varene du har inngått avtale om. Vi bruker de også til kundeoppfølging.

Utlevering av personopplysninger

Hompen er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie.
Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

I enkelte tilfeller er Hompen pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til norsk lovgivning. Dette kan for eksempel være ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter.

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie.
Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Når du ikke lenger har et kundeforhold med oss vil du bli slettet fra våre systemer når lovpålagte krav til oppbevaring har blitt foreldet.
Personopplysninger vil ikke slettes dersom det er en avdekking av straffbar handling eller rettstvist som pågår.
Krav om sletting av data omfatter ikke personopplysninger som har blitt anonymisert.

Dine rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hva vi bruker de til.

Rett til korrigering

Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktig.

Rett til sletting

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke lenger trenger de for å overholde en lovpålagt forpliktelse. Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med oss. Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter har du mulighet til å klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

Bruk av Cookies

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies